Prostor, sodobna oprema, zaloge materiala in izdelkov so dragoceno premoženje ter osnova večine gospodarskih dejavnosti. Zato je veliko bolj pomembno, da za njihovo ohranitev pravočasno poskrbite in jih ne prepustite igri usode.Za celovito zaščito lahko izbranemu paketu priključite zavarovanje splošne civilne odgovornosti za vašo dejavnost, strojelomno zavarovanje in zavarovanje obratovalnega zastoja.

Prednosti zavarovanja poslovnih zgradb

  • zavarovanje pred poslovno škodo, naraščajoč popust glede na dolžino zavarovalne dobe;
  • možnost obročnega plačila premije, popusti za pakete poslovnih zavarovanj;
  • dodatni popusti za zavarovanje zgradb, ki so zavarovane z atestiranimi alarmnimi napravami, vezanimi na varnostno službo ali policijsko postajo ter z napravami za javljanje in gašenje požarov.

S posebnimi zavarovanji lahko zgradbo zavarujete tudi za nevarnost potresa, vlomov ali razbitega stekla.

Zavarovanje zalog

Zaloge materialov, plemenitih kovin, polizdelkov in izdelkov, ki jih podjetje hrani za uporabo, predelavo ali prodajo v svojem delovnem procesu zavarujemo pred škodo nastalo v naravnih nesrečah, nezgodah in tatvinah.