Ste na cesti že naleteli na divjad? Ali pa ste ob prihodu na parkirišče zagledali poškodovanega svojega jeklenega konjička? Ne bomo vas pustili ravnodušne! Sestavite si svoj paket pa vam najbolj ugodnim željam in najbolj primerno za vaš žep!

Sestavite si svoj najugodnejši paket avtomobilskih zavarovanj:

  • Premium
  • Osnovni
  • Mini
  • Fleksi

 

Slovarček zavarovalniških izrazov
AO Kombinacija T
Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije materialno in nematerialno škodo, ki smo jo s svojim vozilom povzročili oškodovancu. Zavarovanje krije tatvino vozila ali delov vozila.
AO PLUS Kombinacija D
Zavarovanje krije telesne poškodbe vsakokratnega voznika zavarovanega vozila in smrt voznika zavarovanega vozila. Zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči neposredni nalet divjadi ali domače živali.

 

AK Kombinacija H
Zavarovanje vozila kasko krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari zaradi presenetljivega, kratkotrajnega in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnega dogodka na lastnem vozilu.

 

Zavarovanje krije poškodbo parkiranega vozila zaradi dotika ali trčenja neznanega motornega vozila.

Prometna nesreča Kombinacija J
Prometna nesreča je trčenje, udarec, prevrnitev, zdrs, strmoglavljenje in podobno, ki se zgodi ob premikanju vsaj enega motornega vozila. Zavarovanje krije poškodovanje, razbitje ali tatvino standardno vgrajenih stekel, svetlobnih teles in ogledal.

 

Poškodovanje vozila Kombinacija E
Zavarovanje krije škodo, ki jo povzročijo požar, vihar, snežni plaz, zemeljski plaz, potres, strela, poplave, hudourniške ali visoke vode, eksplozija, padec z določenega objekta ali padec samega objekta, padec zrakoplovov ali druge letalne naprave, manifestacije in demonstracije, domače živali, divjad in glodavci, nenadno zunanje ali kemično delovanje na vozilo. Zavarovanje krije poškodovanje in razbitje stekel na motornih vozilih ž8razen svetlobnih teles in ogledal).
Objestnost Kombinacija U
Zavarovanje krije škodo, ki jo povzročijo objestna dejanja. Zavarovanje krije tatvino ključev, menjavo ključavnice, tatvino ali uničenje registrske tablice, tatvino ali izgubo osebnih dokumentov, uničenje zavarovančevih oz. voznikovih osebnih dokumentov v prometni nesreči in uničenje osebnih predmetov v primeru prometne nesreče.

 

Toča Kombinacija I
Zavarovanje krije škodo, ki jo povzroči toča. Zavarovanje krije stroške najema nadomestnega osebnega vozila.
Kombinacija P
Zavarovanje krije stroške sodnih postopkov v zvezi s prometnimi nesrečami, do katerih pride pri uporabi zavarovanega vozila.

 

AXA
Avtomobilska asistenca, ki zagotavlja 24 urno brezplačno pomoč na cesti v primeru prometne nesreče, ali mahanske okvare motorja.

Da pa boste na pot odšli povsem brez skrbi, za vas ASISTENCA poskrbi! Da si ne boste belili glave z visokimi stroški pomoči na cesti in vleke vozil ob okvari ali prometni nesreči vam ponujamo kar najboljšo asistenco PREMIUM, s kritji do 3000€ vrednosti doma in v tujini, z vključenim NADOMESTNIM VOZILOM.

 

Zavarovanje za mladega voznika (manj kot 3 leta vozniških izkušenj)

Mladi Voznik je zagotovo najboljše zavarovanje za povečan rizik mladega voznika Zavarovalnice Sava, saj je vezano na voznika in ne na avto. S tem zavarovanjem lahko brezskrbno vozite kateri koli avtomobil – očetov, mamim, babičin ali prijateljev, ki imajo zavarovanje avtomobilske odgovornosti za svoje vozilo sklenjeno pri Zavarovalnici Sava,  lastniki teh avtomobilov pa se s tem izognejo plačevanju dodatka za mladega voznika. Ob povzročeni nesreči bo to zavarovanje tako krilo škodo, ne glede na to kateri avto ste vozili v času nesreče.